Wie zijn wij?

Verhalenhuis Haarlem zit vol zinvolle verhalen die meer dan de moeite waard zijn om te horen, zien en ervaren. Je kunt er je verhaal kwijt, even op verhaal komen, of naartoe gaan om eens geprikkeld te worden door een ander verhaal dan je gewend bent.

Het Verhalenhuis is gebouwd op vier pijlers. Het is een…

Cultuurhuis
Muziek, film, filosofie en theater voor jong en oud door professionele makers.

Inspiratiehuis
Voor- en nagesprekken, lezingen en workshops brengen inspiratie en verdieping in ons leven.

Ontmoetingshuis
We werken samen aan elkaars geluk, ontmoeten en verbinden mensen uit de buurt van verschillende generaties.

Experimentenhuis
We zoeken en luisteren naar nieuwe verhaalvormen over maatschappelijke- en levensthema’s, vertellen bijbelse verhalen opnieuw en brengen ze in verband met de wereld van nu en u.

Verhalenhuis Haarlem is een initiatief van:

We werken samen met vele organisaties in de zorg, welzijn en cultuur.

Wilt u of uw organisatie Verhalenhuis Haarlem ook ondersteunen met een gift, sponsoring, advertentie of inhoudelijke samenwerking? Neem contact op met:
Coördinator Arno v.d. Vuurst de Vries: 06 – 24 75 76 28, info@verhalenhuishaarlem.nl